Jaký je rozdíl mezi pojištěním kauce a pojištěním odpovědnosti skippera?

30.7.2021
Kdy uzavřít pojištění kauce a kdy se hodí i pojištění odpovědnosti skippera? Přemýšlíte nad tím, co vlastně zahrnuje pojištění odpovědnosti? Připravili jsme přehledný návod!
Jaký je rozdíl mezi pojištěním kauce a pojištěním odpovědnosti skipper

Pojištění kauce a pojištění odpovědnosti skippera patří mezi nejoblíbenější produkty pro jachtaře a oba se skvěle doplňují. Občas je někdo zamění, což může být dost fatální, nebo nevyužije jejich potenciál. Pojďme se spolu podívat na rozdíly!

Co je kauce při pronájmu jachty a proč se skládá? Kauce je vratná částka, kterou skládáte při pronájmu plavidla. Obvykle se pohybuje od 500 do 3 500 eur podle velikosti a typu lodi. Výše skládané kauce obvykle koresponduje se spoluúčastí majitele na havarijním pojištění lodi (kasko).

Jak funguje pojištění kauce, na co se vztahuje a kdy nestačí?

Pojištění kauce pokrývá škody, které způsobíte na lodi při plavbě, kotvení či přístavních manévrech. Mezi typické škody patří poškození či odření trupu, namotání lana, utopení kotvy nebo třeba roztržení plachet. Kauci skládáte charterové společnosti, a ta ji pak použijte k úhradě této škody. Pokud pojištění kauce nemáte, jde úhrada škody zcela za vámi, pokud ho máte, kauci získáte z velké části zpět. Pojištění odpovědnosti skippera vám v této situaci nijak nepomůže a rozhodně pojištění kauce nenahrazuje. Má ale jiné výhody, které si ukážeme.

Z čeho se škoda na lodi vlastně platí? Jachtu, kterou si pronajímáte, má pojištěnou u své pojišťovny její pronajímatel (charterová společnost), podobně jako auto. Zpravidla je to havarijní pojištění (kasko) a pojištění odpovědnosti z provozu plavidla (tzv. modrá karta). Škodu, kterou způsobíte, hradí z těchto pojistek a/nebo z vaší kauce (záleží na její výši). Je tu ale jeden háček.

Charterové společnosti může její pojišťovna odmítnout škodu uhradit proto, že ke škodě došlo kvůli vaší hrubé nedbalosti. Charterovka pak celou náhradu bude požadovat po vás. A právě v tuto chvíli nastupuje pojištění odpovědnosti skippera, které tuto situaci, na kterou nestačí pojištění kauce a pojištění lodi, vykryje.

Jak funguje pojištění odpovědnosti skippera, na co se vztahuje a na co ne?

Pojištění odpovědnosti vám tedy nepomůže se škodami na lodi, které vzniknou při kotvení nebo plavbě. Uplatní se pouze v jediném případě, když ke škodě dojde kvůli vaší hrubé nedbalosti a pojišťovna pronajímatele ji v důsledku toho odmítne zaplatit. Částka, kterou pak po vás charterovka bude požadovat, může být skutečně astronomická, a proto je pojištění odpovědnosti skippera důležité.

Ale to rozhodně není všechno, co tahle pojistka “umí”. Pojištění odpovědnosti skippera řeší všechny újmy, za které může přímo skipper.

Například když svou chybou způsobíte zranění své posádce (musíte například hradit bolestné, ztížené společenské uplatnění nebo ušlou mzdu) nebo způsobíte nějakou škodu na životním prostředí (třeba únik nafty do moře).

Nebo když způsobíte takovou škodu, kvůli které charterovka nemůže loď pronajímat, bude náhradu škody za ušlý zisk opět požadovat po vás. I s tím vám pomůže pojištění odpovědnosti skippera.

Řada nehod a zranění se může stát i při provozu malého člunu (dinghy) nebo při různých vodních sportech (vodní lyže, kite). I tyto škody a chyby pokrývá naše pojištění odpovědnosti a pojištění kauce se na ně nevztahuje.

A co přesně je tedy hrubá nedbalost a jaké jsou její důsledky?

Vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, ale spoléhá na to, že nenastanou. Může to být například zjevné porušení námořního práva, kvůli kterému odmítne pojišťovna hradit škodu pronajímateli (tedy charterové společnosti). Každá pojišťovna postupuje individuálně.

Pojďme se spolu podívat na několik příkladů z praxe, na kterých si to ukážeme.

Kdy které pojištění platí?

1. Přehlednutí izolovaného nebezpečí

Nevěnujete se řízení, přehlédnete znak izolovaného nebezpečí a narazíte do skály. Dojde k poškození trupu lodi a vážnému zranění člena posádky. A právě újmu, kterou způsobíte posádce (například bolestné), pokryje pojištění odpovědnosti skippera. Škodu na lodi vám strhne charterovka z kauce a zbylou část bude uplatňovat u své pojišťovny.

V tomto případě ovšem není vyloučené, že pojišťovna pronajímatele po zhodnocení všech okolností odmítne charterové společnosti škodu uhradit, a ta ji bude následně celou vymáhat po vás. Vyčíslí vám nejspíš i ušlý zisk za dobu, kdy loď nemůže kvůli opravě pronajmout. A právě náhradu těchto škod, které mohou být dost vysoké, můžete uplatnit, pokud máte pojištění odpovědnosti skippera.

Při nehodě se zároveň do lodi dostane voda a dojde k poškození notebooku a telefonu. Poškozené věci a náklady na léčbu zranění se zaplatí z našeho Boatsafe cestovního pojištění, protože tyto škody pojištění odpovědnosti skippera ani pojištění kauce nekryje.

2. Utopení vybavení

Při odplutí utopíte nepřivázané schůdky a fendr. Tyto škody jsou hrazené z kauce, a tak ji pokrývá pojištění kauce. I když se to stalo kvůli nepozornosti skippera, s pojištěním odpovědnosti nesouvisí a toto pojištění vám vůbec nijak nepomůže. Pokud v takové situaci nebudete mít kauci pojištěnou, přijdete o ni.

3. Škoda způsobená po cestě na večeři

Kotvíte v zátoce, na večeři si chcete zajet na dinghy do konoby na pobřeží. Nemáte řízení člunu zažité, a tak malým člunem najedete do rybářské loďky. Způsobíte škodu na loďce a poškodíte i dinghy. Pokud není odpovědnost z provozu dinghy kryta v rámci modré karty sjednané pronajímatelem, je škoda na rybářské loďce pokryta z pojištění odpovědnosti skippera. A škoda na dinghy se hradí z pojištění kauce.

4. Poškozený bok při kotvení

Při přístavním manévru se opřete o vedlejší loď a poškodíte trup své lodi. I když šlo o vaši chybu, tato škoda je hrazena z kauce a s úhradou vám pomůže pojištění kauce. Pojištění odpovědnosti skippera v tuto chvíli nemá žádný význam.

5. Party na lodi

Pronajmete si katamarán a poslední večer uspořádáte party. Dorazí na ni 30 lidí, čímž velmi překročíte povolenou kapacitu a váhu. Protože už jste omámení večírkovou atmosférou, necháte otevřená nouzová okna uvnitř plováku. Do lodi nateče voda a postupně jde ke dnu. Pojišťovna odmítne charterové společnosti tuto škodu uhradit, protože došlo k porušení pojistných podmínek v důsledku hrubé nedbalosti. Charterová společnost celou škodu vymáhá po vás a s její úhradou vám může pomoci pojištění odpovědnosti skippera. Ale pozor, pokud by ke škodě došlo, když je vůdce plavidla pod vlivem alkoholu, ani naše pojišťovna takové škody neuhradí.

Výluky z pojištění - co pojišťovna neuhradí?

Pozor, jsou samozřejmě situace, při kterých vás neochrání ani pojištění odpovědnosti skippera ani pojištění kauce, a pojišťovna je má v tzv. výlukách. Jde zejména o tyto situace:

Když škody vzniknou úmyslně, svévolí nebo škodolibostí.

Když plavidlo řídí osoba pod vlivem alkoholu nebo drog.

Při plavbě pod vedením osoby, která nemá příslušnou způsobilost.

Při plavbě v oblasti, pro kterou nemá vůdce plavidla příslušná oprávnění.

Další situace a podrobné vysvětlení najdete v předsmluvních informacích.

6. Srážka a “nedání” přednosti

Při plavbě na plachty špatně vyhodnotíte situaci a zkřížíte dráhu jiné lodi, kterou poškodíte. I s úhradou těchto škod pomůže pojištění kauce. Pojištění odpovědnosti byste v této situaci využili, pokud by zároveň došlo například ke zranění posádky s trvalými následky a hrazeno by z něj bylo např. bolestné a ušlá mzda.

7. Nechtěná halza

Při nechtěné halze přelétne ráhno z boku na bok, jeden člen posádky se drží kormidelního sloupu a přelétávající otěž mu zlomí obě kosti na ruce. Následné bolestné a nemožnost pracovat po dobu rekonvalescence, a tím snížený příjem, se budou řešit právě z pojištění odpovědnosti skippera. Samotnou léčbu zranění, případně náklady na zásah asistenční služby na moři (do 200 námořních mil), kryje naše Boatsafe cestovní pojištění.

A proč je ještě pojištění odpovědnosti skippera výhodné?

Výhodou je i to, že celoroční pojištění odpovědnosti skippera se vztahuje na vás, nikoliv na loď. A platí po celé Evropě včetně Kanárských ostrovů, Madeiry, Azorských ostrovů a Islandu. Pokud tedy třeba plachtíte během roku na Slapech, v létě v Chorvatsku a na podzim v Řecku, pojištění odpovědnosti vás stále chrání. I na vaší vlastní lodi.

Jaké pojištění je tedy vhodné při plavbě uzavřít?

Pojištění kauce je tedy zcela základní a zásadní pojištění, bez kterého není vůbec moudré na plavbu vyrážet. A i kdybyste nezpůsobili škodu na lodi vy sami, může vaši loď poškodit někdo jiný, třeba v přístavu. Pojištění odpovědnosti skippera je vhodné, když pojištění kauce nestačí. Třeba pokud chcete mít jistotu, že budete plně kryti i při vážnějších situacích, při provozu dinghy, při vodních sportech a při řešení následků vlastních chyb. Doporučujeme uzavřít vždy i cestovní pojištění, které pokrývá i jachting. Od jachtařů pro jachtaře.

Může si pojištění odpovědnosti skippera uzavřít i profík nebo účastník regat?

Ano, může, jen je pojištění pro profíky a účastníky regat dražší než pro rekreační skippery.

Chci si vybrat pojištění
Náš web používá cookies

Aby bylo prohlížení těchto stránek co nejpohodlnější, používáme soubory cookies. Ty nám pomáhají analyzovat užívání stránek a můžeme je neustále vylepšovat. Také díky nim můžeme zde nebo na jiných webech i sociálních sítích ukazovat reklamní nabídku, která by vás mohla zajímat. Použití souborů cookies lze spravovat v prohlížeči. Více informací o cookies najdete zde.