Co umíme pojistit

Přečtěte si, co všechno kryjí jednotlivé produkty pojištění Boatsafe.

Co mimo jiné obsahuje

pojištění kauce?

Gelcoat

Naše pojištění kauce zahrnuje poškození gelcoatu lodě.

Pomocný člun a přívěsný motor

Naše pojištění kauce zahrnuje poškození nebo zničení pomocného člunu, případně utopení přívěsného motoru či jeho odcizení.

Základní plachty

Naše pojištění kauce zahrnuje pojištění základního oplachtění plavidla (hlavní plachta, gena, kosatka).

Doplňkové plachty

Nabízíme možnost připojištění doplňkových plachet (spinaker, genaker a code zero) s přirážkou ve výši 20 %. Naše pojištění pro profíky a regaty jako jediné na trhu zahrnuje pojištění doplňkových plachet již v základu.

Přehled sazeb

Co mimo jiné obsahuje

pojištění odpovědnosti skippera a členů posádky?

Hrubá nedbalost

Pojištění újmy způsobené hrubou nedbalostí kryje škody, které nejsou likvidní z havarijního či zákonného pojištění plavidla.

Újma posádce

Pojištění zahrnuje i újmu způsobenou posádce lodi (na zdraví či životě), a to včetně následné nemajetkové újmy způsobené těmto osobám.

Pomocný člun

Pojištění odpovědnosti zahrnuje i újmu způsobenou provozem pomocného člunu plavidla.

Vodní sporty

Pojištění zahrnuje i újmu způsobenou provozováním vodních sportů.

Újma pronajímateli

Pojištění zahrnuje i následnou finanční újmu způsobenou pronajímateli poškozeného či zničeného plavidla v důsledku jeho nemožnosti jej dále pronajmout.

Životní prostředí

Pojištění zahrnuje i újmu, kterou způsobíte na životním prostředí, např. únikem nafty do moře.

Přehled sazeb

Co mimo jiné obsahuje

cestovní pojištění?

Asistenční služba

Při ohrožení zdraví či života garantujeme ve spolupráci s asistenční službou její zásah až do 200 námořních mil od pobřeží.

Léčebné výlohy

Pojištění léčebných výloh sjednáváme s dostatečným limitem pojistného plnění, a to ve výši až 100 mil. Kč.

Právní ochrana

Naše pojištění zahrnuje i pojištění právní ochrany s důrazem na oblast námořního práva, zapůjčení a provoz plavidla.

Vodní sporty

Náš produkt zahrnuje i pojištění všech myslitelných vodních sportů jako například vodní lyže nebo kiting.

Osobní věci včetně elektroniky

Cestovní pojištění zahrnuje i pojištění osobních věcí a elektroniky na palubě plavidla (mobily, tablety aj.).

Nepřetržitý pobyt pro profíky

Pro profesionálního skippera (vůdce plavidla, který vede dané plavidlo za honorář) neplatí ustanovení o maximálním počtu 90 dnů souvislého pobytu v cizině. Profesionální skipper má v cizině možnost nepřetržitého pobytu.

Přehled sazeb

Co mimo jiné obsahuje

pojištění storna pronájmu lodě?

Nemoc, úraz a smrt

Pojištění storna vás už v základu kryje nejenom v případě vašeho onemocnění, úrazu, smrti, ale také pro případ onemocnění, úrazu, smrti někoho z vašich příbuzných (včetně onemocnění COVID-19).

Ztráta zaměstnání

Naše pojištění storna vás kryje i v případě ztráty vašeho zaměstnání z důvodu organizačních změn.

Připojištění úpadku charteru

Můžeme vás připojistit pro případ platební neschopnosti či nevůle charterového agenta a/nebo pronajímatele plavidla.

Připojištění COVID – úřední rozhodnutí

Můžeme vás připojistit pro případ úředního zásahu souvisejícího s vývojem epidemie COVID (změna statusu cílové destinace z nízkého na zvýšené riziko a/nebo zákaz vycestování do cílové destinace a/nebo zákaz vycestování z ČR).

Formy pojistného plnění

Nabízíme možnost částečného plnění (kompenzace za absentujícího člena posádky) nebo úplného storna pronájmu nebo úhrady nákladů za pronájem profesionálního skippera (v případě absence původního skippera).

Pronájem lodě včetně souvisejících služeb

Nabízíme možnost připojištění dodatečných služeb souvisejících s pronájmem lodi (např. letenky, pronájem posádky atp.).

Místo na plavbě nebo podíl na ceně lodi

Vyrážíte na poznávací nebo sportovní plavbu s kapitánem? Storno "zájezdu" si můžete také pojistit. Pokud hradíte část ceny lodě (např. zálohu), můžete si pojistit i tuto platbu.

Přehled sazeb

Co mimo jiné obsahuje

asistence SeaHelp?

Uvolnění lan z hlavního propeleru

Asistence SeaHelp pomáhá členům vyřešit problém s namotaným lanem nebo sítí na hlavním propeleru, a to kdekoliv kromě maríny.

Stažení při lehkém nasednutí

V případě lehkého nasednutí na mělčinu pomůže asistence SeaHelp se stáhnutím lodě. O lehké nasednutí se jedná v případech, kdy loď nevystupuje z vody více jak 10 cm oproti normálnímu stavu a po stažení je opět schopna samostatné plavby.

Odtah lodě z místa havárie

Asistence SeaHelp zajistí odtah lodě z místa havárie do nejbližšího přístavu nebo k jeřábu.

Příjezd na místo havárie

Asistenční loď SeaHelp přijede na místo havárie, aniž byste museli tento výjezd platit.

Start pomocí vnějšího zdroje

Při problémech se startem se můžete spolehnout na příjezd asistence SeaHelp. V případě výpadku vlastního startovacího systému lodě pomůže nastartovat za pomoci elektrických kabelů a externího zdroje elektrického proudu.

Přivezení 20 litrů paliva

Není-li možné lodí člena pokračovat v další plavbě po moři z důvodu nedostatku paliva, asistence SeaHelp zajistí dodání paliva (nafta nebo benzín) v objemu do 20 litrů.

Aktuální MeteoVarování

Kapitáni SeaHelp mají neustálý přehled o vývoji počasí. Tyto aktuální informace společně s informacemi o službách na pobřeží poskytují bezplatně všem svým členům. Stále aktuální oficiální předpověď počasí získají členové také díky bezplatné aplikaci SeaHelp pro mobilní zařízení, kam jsou aktuálně doručována MeteoVarování.

Přeprava osob

Každý člen SeaHelp i jeho posádka má právo být jedenkrát ročně zdarma přepraven z lodě na pevninu do nejbližšího přístavu. V případě zranění nebo onemocnění organizuje SeaHelp prostřednictvím své centrály přes SAR přepravu osoby k sanitce. SeaHelp není záchranářská organizace, zajišťuje pouze přepravu.

Zvýhodněné služby partnerů

V rámci asistence SeaHelp mají členové k dispozici u vybraných partnerů výhodnější podmínky. Jedná se například o nákup na čerpacích stanicích (námořní čerpací stanice CRODUX a FLASH), nákup elektrokola nebo fotovýbavy, kotvení v maríně aj.

Aplikace SeaHelp

Členům je zdarma k dispozici aplikace SeaHelp, která nabízí možnost snadného odeslání žádosti o pomoc zahrnující odeslání aktuální polohy telefonu. Podle okolností hned vyráží zásahová loď nebo jsou přijata další opatření. Aplikace také pomůže vyhledat nejbližší čerpací stanici a zobrazit její otevírací dobu a uživateli poskytuje aktualizovaný přístup k oficiální meteorologické předpovědi (MeteoVarování).

Stáhněte si aplikaci SeaHelp pro iOS i Android
Přehled sazeb