Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí není naší prioritou, je to náš standard. Jsme zodpovědní a s vašimi osobními údaji nakládáme tak, jako by to byly naše vlastní.

V dokumentu naleznete informace o principech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů na portálu Boatsafe.cz. Při jejich zpracování se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Rentsafe z.s.