Časté dotazy

Shrnuli jsme pro vás ty nejčastější otázky a odpovědi.

Obecné dotazy

Kde najdu informační dokumenty pro klienta?

Všechny informační dokumenty pro klienta naleznete v dokumentu Předsmluvní informace, který je ke stažení zde.

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Za jakých podmínek mohu odstoupit od pojištění?

U celoročního pojištění v případě obchodu na dálku (například online nebo telefonicky) lze odstoupit od pojištění bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů od přistoupení k pojištění. Oznámení o odstoupení od pojištění lze zaslat e-mailem na info@boatsafe.cz. Podrobnější informace ohledně odstoupení od smlouvy nebo jejího vypovězení naleznete v dokumentu Předsmluvní informace, který je ke stažení zde.

Kde najdu informace o ochraně osobních údajů?

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu, který je ke stažení zde.

Jakým způsobem se Boatsafe pojištění uzavírá?

Rozsah pojištění si zvolíte v rámci našeho online konfigurátoru a zaplatíte pojistné platební kartou. Všechny potřebné dokumenty od nás obdržíte e-mailem.

Jaký je rozdíl mezi rekreačním jachtařem a profíkem?

Rekreační jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Chci si sjednat balíček pojištění od Boatsafe. Kdy mám nárok na slevu?

Nárok na slevu vzniká při současném sjednání pojištění kauce a kteréhokoliv z dalších Boatsafe produktů.

Sjednal jsem si v první fázi pojištění storna a pojištění kauce si chci sjednat před odjezdem na loď. Budu mít i tak nárok na slevu za balíček?

Ano. Stačí si v klientské zóně vyhledat sjednané pojištění storna a přímo tam si k této smlouvě dodatečně sjednat pojištění kauce. Sleva se automaticky uplatní.

Sjednal jsem si celoroční pojištění kauce a k tomu cestovní pojištění včetně pojištění storna. První pronájem se však zrušil, a v souvislosti s tím bych si chtěl posunout počátek celoročního pojištění kauce na pozdější termín. Je to možné?

Bohužel, počátek pojištění nelze měnit. V tomto případě doporučujeme uzavřít si nejdřív cestovní pojištění včetně pojištění storna a celoroční pojištění kauce můžete uzavřít až těsně před převzetím první lodě.

Pojištění kauce

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění kauce řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění kauce?

Naše pojištění kauce je platné po celém světě bez vlivu na cenu.

Zapomněl jsem sjednat pojištění kauce. Dokdy ho lze sjednat?

Sjednat pojištění kauce můžete kdykoliv, nejpozději však před zahájením procesu přebírání plavidla od pronajímatele.

Jaký je základní rozdíl mezi jednorázovým a celoročním Boatsafe pojištěním kauce?

Jednorázové pojištění kauce se váže na konkrétní loď, kterou musíte specifikovat při sjednání pojištění, a je omezeno délkou trvání pronájmu této lodě (maximálně 30 dní). Celoroční pojištění je přenosné z lodě na loď a končí buďto uplatněním nároku na pojistné plnění, anebo uplynutím jednoho roku.

Můžu jako právnická osoba uzavřít celoroční pojištění kauce?

Ne, celoroční pojištění kauce si může sjednat pouze fyzická osoba.

Jaký je rozdíl mezi běžným (rekreačním) jachtařem a profíkem?

Běžný jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Co jsou doplňkové plachty?

Za doplňkové plachty považujeme spinaker, genaker a code zero.

Lze jednorázově navýšit limit pro pojištění kauce, který mám sjednaný v roční pojistné smlouvě?

Ano. Stačí si v klientské zóně vyhledat sjednané pojištění kauce a přímo tam si k této smlouvě můžete za doplatek pojistného jednorázově navýšit limit. Toto jednorázové navýšení bude vázáno na pronájem konkrétní lodě.

Vztahuje se Boatsafe pojištění kauce i na škody vzniklé odcizením?

Ano, takovou škodu však musíte nahlásit policii nebo kapitanátu.

Můžu si jako profesionální skipper sjednat celoroční pojištění pro rekreačního jachtaře?

Nikoliv. Takové pojištění by bylo považované za neplatné.

Nezpůsobil jsem žádnou škodu a nečerpal pojistné plnění. Mám nárok na bonus?

Bonus z druhého a dalšího pojištění varianty Dovolená lze získat na základě bezeškodního průběhu u předchozího uzavřeného pojištění varianty Dovolená nebo Regata. Pokud se přihlásíte do klientské zóny, sleva ve výši 50 % z ceny pojištění kauce se během sjednávání pojištění automaticky uplatní.

Pojištění odpovědnosti skippera a členů posádky

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera?

Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera je platné pro oblast Evropy včetně Kanárských ostrovů, ostrova Madeira, Azorských ostrovů a Islandu.

Nahrazuje pojištění odpovědnosti skippera běžné pojištění plavidla?

Nikoliv. Pojištění odpovědnosti skippera se ve vztahu k plavidlu a jeho provozu vztahuje tehdy, selže-li z důvodu vaší hrubé nedbalosti běžné pojištění plavidla sjednané jeho pronajímatelem.

Co je hrubá nedbalost?

Hrubá nedbalost je definována jako vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou. Takové chování zpravidla vede k tomu, že pronajímatel plavidla není schopen uplatnit škodu z havarijního či odpovědnostního pojištění plavidla.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti skippera na případ, kdy jeden člen posádky způsobí zranění druhému?

Ano, za předpokladu že se nejedná o osoby blízké.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s pojištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.

Jaký je rozdíl mezi běžným (rekreačním) jachtařem a profíkem?

Běžný jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Co znamená nemajetková újma?

Za nemajetkovou újmu považuje zákon např. ztížení společenského uplatnění, duševních útrap pozůstalých, nákladů pohřbu, peněžitých dávek aj.

Jaké vodní sporty mohu provozovat s Boatsafe pojištěním odpovědnosti?

Za vodní sporty považujeme vodní lyže a další předměty určené výrobcem k tažení za plavidlem, subwing, standup paddleboard, mořské kajaky, kiteboarding, surf a jetsurf.

Můžu si jako profesionální skipper sjednat celoroční pojištění pro rekreačního jachtaře?

Nikoliv. Takové pojištění by bylo považované za neplatné.

Cestovní pojištění a pojištění storna

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe cestovní pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Jaká je územní platnost Boatsafe cestovního pojištění?

Boatsafe cestovní pojištění lze sjednat v rámci Evropy i pro celý svět.

Je onemocnění nemocí COVID-19 kryté v rámci cestovního pojištění?

Ano, cestovní pojištění vás kryje i pro případ onemocnění nemocí COVID-19.

Kde najdu sazebník a pojistné limity pro Boatsafe cestovní pojištění?

Sazebník i pojistné limity k Boatsafe cestovnímu pojištění najdete ke stažení zde.

Proč bych si měl sjednávat cestovní pojištění, když už mám cestovní pojištění na své platební kartě?

Protože Boatsafe cestovní pojištění je určeno speciálně pro jachtaře a kryje vás nad rámec běžného cestovního pojištění. Součástí pojištění je mimo jiné v případě ohrožení na zdraví či životě zásah asistenční služby až do 200 námořních mil od pobřeží, právní ochrana v případě sporu spojeného s provozem lodě a provozování vodních sportů.

Když si sjednám Boatsafe cestovní pojištění na celý rok, můžu ho využít i během dovolené, která se netýká jachtingu?

Ano, naše cestovní pojištění vás kryje i při aktivitách nebo sportech, které se netýkají jachtingu. Můžete ho využít i během zimní dovolené na horách nebo poznávacích zájezdů v zahraničí.

Kde najdu seznam činností a sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje?

Seznam všech činností a sportů najdete ke stažení zde. Boatsafe cestovní pojištění se vztahuje nejen na sporty a činnosti bez nutnosti připojištění, ale zahrnuje i nebezpečné sporty včetně jetsurfu a kitingu.

Kryje mě Boatsafe cestovní pojištění i pro případ, kdybych se kvůli pozitivnímu testu nemohl vrátit zpátky domů?

Ano, v základním Boatsafe cestovním pojištění:
• se všem osobám, které mají sjednané cestovní pojištění, automaticky ZDARMA toto pojištění prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tj. dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě) a dále
• je léčba osoby trpící příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou) hrazena nad rámec pojistných podmínek (to platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí).

Kryje Boatsafe cestovní pojištění také náklady spojené s prodloužením pobytu z důvodu nucené karantény?

Ano, ale jenom v případě, že si v rámci Boatsafe cestovního pojištění sjednáte i pojištění storna. Pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu, v tom případě uhradíme navíc karanténu nařízenou místním lékařem či hygienikem – tj. ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80 % nákladů, maximálně však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Pojištění regat

Co přesně obsahuje balíček Boatsafe pojištění pro regaty?

Balíček obsahuje pojištění kauce, pojištění storna včetně cestovního pojištění a pojištění odpovědnosti skippera.

Kryje Boatsafe pojištění regat i doplňkové plachty?

Ano, doplňkové plachty jsou kryty v základní ceně.

Co jsou doplňkové plachty?

Za doplňkové plachty považujeme spinaker, genaker a code zero.

Existuje i roční pojistná smlouva pro Boatsafe pojištění regat?

Ne, pojištění regat je možné sjednat pouze jako jednorázové, tj. s vazbou na konkrétní termín a loď.

Co je hrubá nedbalost?

Hrubá nedbalost je definována jako vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou. Takové chování zpravidla vede k tomu, že pronajímatel plavidla není schopen uplatnit škodu z havarijního či odpovědnostního pojištění plavidla.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti skippera na případ, kdy v průběhu regaty jeden člen posádky způsobí zranění druhému?

Ano, za předpokladu že se nejedná o osoby blízké.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s pojištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.

Nenašli jste odpověď?

Zavolejte nebo napište Martině

Martina Sobotová

Martina Sobotová

Oddělení zákaznické péče

Tel.: (+420) 723 025 025

E-mail: martina@boatsafe.cz

Náš web používá cookies

Aby bylo prohlížení těchto stránek co nejpohodlnější, používáme soubory cookies. Ty nám pomáhají analyzovat užívání stránek a můžeme je neustále vylepšovat. Také díky nim můžeme zde nebo na jiných webech i sociálních sítích ukazovat reklamní nabídku, která by vás mohla zajímat. Použití souborů cookies lze spravovat v prohlížeči. Více informací o cookies najdete zde.