Časté dotazy

Shrnuli jsme pro vás ty nejčastější otázky a odpovědi.

Obecné dotazy

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Za jakých podmínek mohu odstoupit od pojištění?

U celoročního pojištění v případě obchodu na dálku (například online nebo telefonicky) lze odstoupit od pojištění bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů od přistoupení k pojištění. Oznámení o odstoupení od pojištění lze zaslat e-mailem na info@boatsafe.cz. Podrobnější informace ohledně odstoupení od smlouvy nebo jejího vypovězení naleznete v dokumentu Předsmluvní informace, který je ke stažení zde.

Kde najdu informace o ochraně osobních údajů?

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu, který je ke stažení zde.

Jakým způsobem se Boatsafe pojištění uzavírá a platí?

Rozsah pojištění si zvolíte v rámci našeho online konfigurátoru a zaplatíte platební kartou (Gopay, Apple Pay) nebo převodem. Všechny potřebné dokumenty od nás obdržíte e-mailem.

Jaký je rozdíl mezi rekreačním jachtařem a profíkem?

Rekreační jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Chci si sjednat balíček pojištění od Boatsafe. Kdy mám nárok na slevu?

Nárok na slevu vzniká při současném sjednání pojištění kauce a kteréhokoliv z dalších Boatsafe produktů.

Mám sjednané pojištění storna, ale pojištění kauce si chci sjednat až před převzetím lodě. Budu mít nárok na slevu za balíček?

Ano. Stačí si v klientské zóně vyhledat sjednané pojištění storna a přímo tam si k této smlouvě dodatečně sjednat pojištění kauce. Sleva se automaticky uplatní.

Sjednal jsem si celoroční pojištění kauce a cestovní pojištění včetně pojištění storna. Pronájem se však zrušil, a tak bych si chtěl posunout počátek celoročního pojištění kauce na pozdější termín. Je to možné?

Bohužel, počátek pojištění nelze měnit. V tomto případě doporučujeme uzavřít si nejdřív cestovní pojištění včetně pojištění storna a celoroční pojištění kauce můžete uzavřít až těsně před převzetím první lodě.

Pojištění kauce

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění kauce řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění kauce?

Naše pojištění kauce je platné po celém světě bez vlivu na cenu.

Zapomněl jsem sjednat pojištění kauce. Do kdy ho lze sjednat?

Sjednat pojištění kauce můžete kdykoliv, nejpozději však před zahájením procesu přebírání plavidla od pronajímatele.

Jaký je základní rozdíl mezi jednorázovým a celoročním Boatsafe pojištěním kauce?

Jednorázové pojištění kauce se váže na konkrétní loď, kterou musíte specifikovat při sjednání pojištění, a je omezeno délkou trvání pronájmu této lodě (maximálně 30 dní). Celoroční pojištění je přenosné z lodě na loď a končí uplynutím jednoho roku.

Jaké varianty pojištění kauce si u Boatsafe mohu vybrat?

1. Základní variantou je Dovolená - jednorázové pojištění kauce pro rekreační jachtaře. Pokud vyplouváte jednou ročně, je tato varianta přesně pro vás.

2. Pro jachtaře, kteří vyplouvají alespoň dvakrát ročně, se hodí výhodnější celoroční varianta Jachtař. Vyplatí se už od 2 plaveb ročně.

3. Pro závodníky máme variantu Regata - jednorázové pojištění, které zahrnuje i pojištění doplňkových plachet.

4. A pokud kombinujete plavby za úplatu, dovolené i závody, doporučujeme nejkomplexnější pojištění kauce Profík - celoroční pojištění kauce, které zahrnuje varianty Jachtař a Regata. S jednou pojistkou tak můžete během roku vyrazit na dovolenou, na regatu i na plavbu s klienty a máte vždy krytá záda.

Můžu jako právnická osoba uzavřít celoroční pojištění kauce?

Ne, celoroční pojištění kauce si může sjednat pouze fyzická osoba.

Jaký je rozdíl mezi běžným (rekreačním) jachtařem a profíkem?

Běžný jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Co jsou doplňkové plachty?

Za doplňkové plachty považujeme spinaker, genaker a code zero.

Lze jednorázově navýšit limit pro pojištění kauce, který mám sjednaný v rámci celoročního pojištění?

Ano. Stačí si v klientské zóně vyhledat sjednané pojištění kauce a přímo tam si k tomuto pojištění můžete za doplatek jednorázově navýšit limit. Toto jednorázové navýšení bude vázáno na pronájem konkrétní lodě.

Vztahuje se Boatsafe pojištění kauce i na škody vzniklé odcizením?

Ano, takovou škodu však musíte nahlásit policii nebo kapitanátu.

Nezpůsobil jsem žádnou škodu a nečerpal pojistné plnění. Mám nárok na bonus?

Bonus z druhého a dalšího pojištění kauce varianty Dovolená lze získat na základě bezeškodního průběhu u předchozího uzavřeného pojištění kauce varianty Dovolená nebo Regata. Slevu ve výši 50 % z ceny pojištění kauce získáte během sjednávání pojištění - ve 4. kroku vyplňte číslo potvrzení o pojištění, ze kterého si slevu nárokujete.

Můžu si jako profesionální skipper sjednat celoroční pojištění pro rekreačního jachtaře?

Nikoliv. Takové pojištění by bylo považované za neplatné.

Pojištění odpovědnosti skippera a členů posádky

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera?

Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera je platné pro oblast Evropy včetně Kanárských ostrovů, ostrova Madeira, Azorských ostrovů, Islandu, Turecka a Černého moře.

Nahrazuje pojištění odpovědnosti skippera běžné pojištění plavidla?

Nikoliv. Pojištění odpovědnosti skippera se ve vztahu k plavidlu a jeho provozu vztahuje tehdy, selže-li z důvodu vaší hrubé nedbalosti běžné pojištění plavidla sjednané jeho pronajímatelem.

Co je hrubá nedbalost?

Hrubá nedbalost je definována jako vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou. Takové chování zpravidla vede k tomu, že pronajímatel plavidla není schopen uplatnit škodu z havarijního či odpovědnostního pojištění plavidla.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti skippera na případ, kdy jeden člen posádky způsobí zranění druhému?

Ano, za předpokladu že se nejedná o osoby blízké.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s pojištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.

Jaký je rozdíl mezi běžným (rekreačním) jachtařem a profíkem?

Běžný jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Co znamená nemajetková újma?

Za nemajetkovou újmu považuje zákon např. ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy pozůstalých, náklady pohřbu, peněžité dávky aj.

Jaké vodní sporty mohu provozovat s Boatsafe pojištěním odpovědnosti?

Za vodní sporty považujeme vodní lyže a další předměty určené výrobcem k tažení za plavidlem, subwing, standup paddleboard, mořské kajaky, kiteboarding, surf a jetsurf.

Můžu si jako profesionální skipper sjednat celoroční pojištění pro rekreačního jachtaře?

Nikoliv. Takové pojištění by bylo považované za neplatné.

Jaké varianty pojištění odpovědnosti skippera si mohu vybrat?

1. Základní variantou je Dovolená - jednorázové pojištění odpovědnosti pro rekreační jachtaře. Pokud vyplouváte jednou ročně, je tato varianta přesně pro vás.

2. Pro jachtaře, kteří vyplouvají alespoň dvakrát ročně, se hodí výhodnější celoroční varianta Jachtař. Vyplatí se už od 2 plaveb ročně.

3. Pro závodníky máme variantu Regata - jednorázové pojištění odpovědnosti, které platí i na závodech.

4. A pokud kombinujete plavby za úplatu, dovolené i závody, doporučujeme nejkomplexnější pojištění odpovědnosti Profík - celoroční pojištění, které zahrnuje varianty Jachtař a Regata. S jednou pojistkou tak můžete během roku vyrazit na dovolenou, na regatu i na plavbu s klienty a máte vždy krytá záda.

Cestovní pojištění a pojištění storna

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe cestovní pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Jaká je územní platnost Boatsafe cestovního pojištění?

Boatsafe cestovní pojištění lze sjednat v rámci Evropy i pro celý svět.

Je onemocnění nemocí COVID-19 kryté v rámci cestovního pojištění?

Ano, cestovní pojištění vás kryje i pro případ onemocnění nemocí COVID-19. Kryjeme léčebné výlohy až do plného limitu (10 mil. Kč), a to i v zemích zařazených do nejrizikovější kategorie (tmavě červené).

Kde najdu sazebník a pojistné limity pro Boatsafe cestovní pojištění?

Sazebník i pojistné limity k Boatsafe cestovnímu pojištění najdete ke stažení zde.

Proč bych si měl sjednávat cestovní pojištění, když už mám cestovní pojištění na své platební kartě?

Protože Boatsafe cestovní pojištění je určeno speciálně pro jachtaře a kryje vás nad rámec běžného cestovního pojištění. Součástí pojištění je mimo jiné v případě ohrožení na zdraví či životě zásah asistenční služby až do 200 námořních mil od pobřeží, právní ochrana v případě sporu spojeného s provozem lodě a provozování vodních sportů.

Když si sjednám Boatsafe cestovní pojištění na celý rok, můžu ho využít i během dovolené, která se netýká jachtingu?

Ano, naše cestovní pojištění vás kryje i při aktivitách nebo sportech, které se netýkají jachtingu. Můžete ho využít i během zimní dovolené na horách nebo poznávacích zájezdů v zahraničí.

Kde najdu seznam činností a sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje?

Seznam všech činností a sportů najdete ke stažení zde. Boatsafe cestovní pojištění se vztahuje nejen na sporty a činnosti bez nutnosti připojištění, ale zahrnuje i nebezpečné sporty včetně jetsurfu a kitingu.

Kryje mě Boatsafe cestovní pojištění i pro případ, kdybych se kvůli pozitivnímu testu nemohl vrátit zpátky domů?

Ano, v základním Boatsafe cestovním pojištění:
• se všem osobám, které mají sjednané cestovní pojištění, automaticky ZDARMA toto pojištění prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tj. dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě) a dále
• je léčba osoby trpící příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou) hrazena nad rámec pojistných podmínek (to platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí).

Kryje Boatsafe cestovní pojištění také náklady spojené s prodloužením pobytu z důvodu nucené karantény?

Ano, ale jenom v případě, že si v rámci Boatsafe cestovního pojištění sjednáte i pojištění storna. Pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu, v tom případě uhradíme navíc karanténu nařízenou místním lékařem či hygienikem – tj. ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80 % nákladů, maximálně však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Pojištění regat

Co přesně obsahuje balíček Boatsafe pojištění pro regaty?

Balíček obsahuje pojištění kauce, pojištění storna včetně cestovního pojištění a pojištění odpovědnosti skippera.

Kryje Boatsafe pojištění regat i doplňkové plachty?

Ano, doplňkové plachty jsou kryty v základní ceně.

Co jsou doplňkové plachty?

Za doplňkové plachty považujeme spinaker, genaker a code zero.

Existuje i roční varianta pro Boatsafe pojištění regat?

Ano, v rámci celoroční varianty Profík jsou pojištěné i regaty, včetně doplňkových plachet. Pojištění regat je možné sjednat i jednorázové, tj. s vazbou na konkrétní termín a loď.

Co je hrubá nedbalost?

Hrubá nedbalost je definována jako vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou. Takové chování zpravidla vede k tomu, že pronajímatel plavidla není schopen uplatnit škodu z havarijního či odpovědnostního pojištění plavidla.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti skippera na případ, kdy v průběhu regaty jeden člen posádky způsobí zranění druhému?

Ano, za předpokladu, že se nejedná o osoby blízké.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s pojištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.

Asistence SeaHelp

Kde najdu obchodní podmínky, kterými se asistence SeaHelp řídí?

Obchodní podmínky k asistenci SeaHelp najdete ke stažení zde.

Kde všude platí asistence SeaHelp? Působí i jinde než v Chorvatsku?

Asistence SeaHelp působí v těchto oblastech:
● Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Slovinsko
● Španělsko a Baleáry (sjednání pro tuto oblast je možné s příplatkem)
Územní platnost najdete přehledně zde.

Kdy mohu využít asistenci SeaHelp?

Asistenci SeaHelp využijete, když se plavíte na charterové lodi, a to i tehdy, když nejste kapitánem (velitelem) jachty.

Je asistence SeaHelp opravdu k dispozici 24 hodin denně?

Ano, od května do září poskytuje asistence SeaHelp služby bez ohledu na den a denní hodinu, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Od října do dubna poskytuje SeaHelp své služby s omezením od 8.00 do 16.00 (na pobřeží Baltu vůbec).

Jak si zavolám pomoc asistence SeaHelp?

Nejjednodušší a nejrychlejší je přivolání pomocí jednoduché mobilní aplikaci SeaHelp. Stačí zmáčknout tlačítko SOS, kterým i současně nasdílíte svou polohu. Zavolat můžete i přímo na HotLine 00385 919 112 112 (Jadran) nebo 00800 112 00 112.

Za jak dlouho po nahlášení ke mně asistence SeaHelp přijede?

Asistence SeaHelp garantuje nejrychlejší zásah kdekoliv v Chorvatsku do 2 hodin, a to i během sezóny (průměrný čas je 40 minut). Zásahové lodě SeaHelp dosahují rychlosti až 48 uzlů.

Jaký je rozdíl mezi členstvím na 14 dní (SeaHelp CharterPass) a ročním členstvím (SeaHelp CharterPass 365)?

U SeaHelp CharterPassu se členství se vztahuje na konkrétní charterovou loď, platí max. 14 dnů a SeaHelp poskytuje služby pouze pro tuto najatou loď a její posádku. Naproti tomu SeaHelp CharterPass 365 je platný celý rok a vztahuje se na člena SeaHelp (nikoliv na konkrétní loď), je tedy přenositelný. A služby SeaHelp pak může využít kdokoliv z posádky, kdo se s členem plaví.

Je nějak omezený počet zásahů/výjezdů asistence SeaHelp?

V rámci svého členství máte nárok na neomezený počet zásahů. Pouze opakující se závady (pomoc při nastartování...) jsou poskytovány bezplatně jen třikrát.

Co přesně znamená lehké nasednutí na mělčinu?

O lehké nasednutí jde v případě, kdy loď nevystupuje z vody více než 10 cm oproti normálnímu stavu (nad obvyklý ponor) a hlavně, je po stažení opět schopna bezpečné samostatné plavby.

Jaká je cena za palivo, které mi v případě potřeby přivezou jako členovi asistence SeaHelp?

Cena paliva (v objemu do 20 litrů) je účtovaná podle aktuální tržní ceny. Musí být uhrazená na místě, v hotovosti a ve měně země, ve které se nacházíte.

Od kdy po sjednání mohu využívat služby SeaHelp?

Roční členství SeaHelp CharterPass 365 začíná okamžikem uplynutí 72 hodin od uzavření smlouvy (připsání členského poplatku na účet SeaHelp).
Jednorázové členství SeaHelp CharterPass je aktivováno ihned po zaúčtování platby členského poplatku na účet SeaHelp.

Je možné využít asistenci SeaHelp i v maríně?

Ne, SeaHelp poskytuje služby výhradně mimo vody přístavů a marín.

Jak mohu využít meteoporadenství a poradenství k revíru?

Nezávazné informace o počasí a poradenství je pro všechny členy SeaHelp bezplatné a dostupné na tel. čísle 0038551855404, v období od května do října (pondělí až pátek od 8.00 do 20.00, v sobotu od 8.00 do 13.00).

Co když budu potřebovat větší pomoc, kterou nepokryje členství SeaHelp?

Asistence SeaHelp poskytuje i služby za úplatu. Ty budou členu vyfakturovány podle platného ceníku SeaHelp. Člen bude před provedením těchto úkonů o jejich zpoplatnění a výši částky informován. Zásahové lodě jsou vybavené i pro řešení větších problémů a dokážou eliminovat škodu – využívají například vztlakové polštáře, velmi výkonné pumpy...

Nenašli jste odpověď?

Zavolejte nebo napište Martině

Martina Sobotová

Martina Sobotová

Oddělení zákaznické péče

Tel.: (+420) 723 025 025

E-mail: martina@boatsafe.cz