Novinka

Pojištění storna pro jachtaře

Pronajímáte si loď, kupujete plavbu, kapitánský kurz a letenky? S pojištěním storna o peníze nepřijdete. Při nemoci či nečekané události uhradíme 80 % storno poplatků nebo náhradního skippera.

Spočítat pojištění

Co kryje pojištění storna?

Storno pronájmu lodě nebo plavby

Vztahuje se na většinu situací, kvůli kterým se obvykle pronájem lodi nebo plavba ruší: na nemoc, karanténu, úraz, smrt, ztrátu zaměstnání, rozvod i živelnou katastrofu.

COVID – úřední rozhodnutí

Pojištění vás kryje v případě nemožnosti vycestovat do cílové země kvůli úřednímu rozhodnutí. Třeba když dojde k uzavření hranic nebo nařízení osobní karantény.

Úpadek charteru

Připojistíme vás pro případ platební neschopnosti nebo nevůle charterového agenta či pronajímatele (zprostředkovatele) plavidla.

Více informací

Tím to nekončí

Základní balíček dále pokrývá

 • onemocnění COVID-19
 • nemoc, úraz a smrt
 • ztrátu zaměstnání
 • náhradního skippera

Víte, že ...

 • ... pojištění vás v základu kryje i pro případ onemocnění někoho z vašich příbuzných?
 • ... hradíme i náklady na profesionálního skippera, když ten váš onemocní? Plavbu nemusíte rušit ani platit žádné další peníze.
 • ... pojištění můžete uzavřít až 30 dní po zaplacení první zálohy (do 15 dnů před odjezdem), nebo u last minute v den platby?
 • ... máte možnost si připojistit i dodatečné služby spojené s pronájmem lodi, např. letenky atp.?
Více informací

Jak funguje cestovní pojištění a pojištění storna?

Na časové ose přehledně zobrazujeme modelový příklad lhůty pro sjednání a platnosti pojištění storna a navazujícího cestovního pojištění.

1. 10. 2020Datum úhrady nájemného nebo první splátky
Lhůta na sjednání pojištění storna

1. 10. – 31. 10. 2020

Pojištění storna musí být uzavřené nejpozději do 30 dní od data zaplacení nájemného nebo první splátky a uzavírá se vždy na celkovou cenu pronájmu.

31. 10. 2020Poslední den pro sjednání pojištění storna
Platnost pojištění storna

1. 11. – 1. 7. 2021

Kryje pro případ:

 • nemoci (včetně COVID-19), úrazu nebo smrti pojištěné osoby a jeho příbuzných
 • ztráty zaměstnání

Možné připojistit:

 • úpadek charteru
 • COVID - úřední rozhodnutí pro případ zavřených hranic, osobní karantény nebo přesunu cílové země mezi rizikovější
1. 7. 2021Datum odjezdu na loď do cílové destinace
3. 7. 2021Datum vyplutí (před vyplutím si sjednejte pojištění kauce a další naše produkty)
Platnost cestovního pojištění

1. 7. – 14. 7. 2021

Obsahuje mimo jiné:

 • léčebné výlohy (včetně COVID-19) do plného limitu i v nejrizikovějších zónách
 • asistenční služby v případě ohrožení zdraví či života
 • vodní sporty
 • právní ochranu
14. 7. 2021Datum předpokládaného návratu domů

Od 14. 7. 2021

1. varianta: jedete domů => cestovní pojištění zaniká návratem do ČR
2. varianta: jste COVID pozitivní => nastupujete do nucené karantény

a) cestovní pojištění se zdarma prodlužuje až do návratu do ČR

b) v případě, že jste si sjednali cestovní pojištění včetně pojištění storna, uhradíme vám 80 % nákladů na náhradní ubytování, stravné a návrat do ČR, to vše do výše ceny pronájmu lodě

Časté dotazy

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění storna řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění storna?

Naše pojištění storna je platné pro destinace po celém světě.

Uzavřel jsem smlouvu o pronájmu lodě. Do kdy si mohu sjednat Boatsafe pojištění storna?

Boatsafe pojištění storna lze sjednat do 30 dnů od úhrady ceny za pronájem plavidla, případně úhrady první zálohy.

Vztahuje se podmínka na sjednání pojištění storna do 30 dní od uzavření smlouvy o pronájmu i na celoroční pojištění?

Ano, vztahuje. I celoroční pojištění storna je potřeba uzavřít do 30 dní od uhrazení ceny za první pronájem, na který se má pojištění vztahovat.

Můžu jako právnická osoba uzavřít celoroční pojištění storna?

Ne, celoroční pojištění storna si může sjednat pouze fyzická osoba.

Do kdy mi platí celoroční pojištění storna?

Celoroční pojištění storna je platné jeden rok. Pojištění storna se vztahuje na všechny pronájmy s datem úhrady v tomto období, přičemž i všechny pronájmy musí v daném období proběhnout.

Co znamená připojištění úpadku charteru v rámci Boatsafe pojištění storna?

Toto připojištění vás kryje pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle charterového agenta či pronajímatele (zprostředkovatele) plavidla. Cena za připojištění činí 0,975 % z limitu pojistného plnění.

Kdo všechno je pro účely Boatsafe pojištění storna považován za příbuzného?

Příbuzným pojištěného se rozumí jeho manžel, manželka, partner či partnerka žijící ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, sourozenci, rodiče manžela či manželky, registrovaný partner/ka nebo rodiče registrovaného partnera/partnerky. Příbuzným pojištěného se rozumí též bratranec, sestřenice, strýc či teta a děti v poručnickém vztahu.

Co znamená připojištění COVID - úřední rozhodnutí v rámci Boatsafe pojištění storna?

Toto připojištění vás chrání vždy, když dojde k úřednímu rozhodnutí, které vede:
- k přesunu země, kde si pronajímáte plavidlo, mezi země s vyšším rizikem infekce v rámci “Mapy cestovatele” MZV ČR, a tedy změně podmínek pro cestování. Nově platí pro jakýkoliv posun, i do nejrizikovější tmavě červené kategorie.
- k zákazu vstupu do cílové země nebo k uzavření hranic (nevztahuje se na případ, kdy země pouze definuje podmínky pro vstup /např. očkování nebo negativní test/ a vy je nesplníte)
- k osobní karanténě pojištěného nebo jeho příbuzného
- k uzavření letecké či jiné dopravy.
Pojištění vás navíc kryje i v případě nemožnosti vycestovat do destinace pronájmu plavidla v důsledku přírodní katastrofy a stávek. Cena za připojištění činí 1 % z limitu pojistného plnění.

Loni jsem uzavřel smlouvu o pronájmu a zaplatil první zálohu. Letos budu hradit pouze doplatek z ceny pronájmu. Můžu si pojistit tento doplatek proti stornu?

Ano, v rámci Boatsafe pojištění storna lze pojistit pouze doplatek hrazený letos za předpokladu, že k uzavření pojištění dojde do 30 dní od úhrady doplatku.

Lze pojistit proti stornu i doplňkové služby související s pronájmem lodi, například letenky, profiskippera, transfery, ubytování před naloděním atp.?

Ano, za předpokladu, že cenu těchto služeb započítáte do limitu pojistného plnění, na který si sjednáte pojištění storna.

Lze pojištění storna uzavřít samostatně, tj. bez současného uzavření cestovního pojištění?

Pojištění storna lze uzavřít jedině s cestovním pojištěním.

Jaké jsou rozdíly v rámci pojistného plnění, když si uzavřu pojištění storna pouze na skippera nebo na celou posádku včetně skippera?

Pojištění storna se vztahuje pouze na skippera

V případě, že skipper není schopen plavby, můžou nastat tyto situace:
- plavba se ruší –> úplné storno pronájmu;
- plavba se neruší –> úhrada nákladů za pronájem profesionálního skippera.

Pojištění storna se vztahuje na celou posádku včetně skippera

V případě, že skipper nebo některý z členů posádky není schopen plavby, můžou nastat tyto situace:
- plavba se ruší –> úplné storno pronájmu;
- plavba se neruší –> úhrada nákladů za pronájem profesionálního skippera nebo úhrada nákladů za absentujícího člena posádky.

Pokud chci, aby se pojištění storna vztahovalo na celou posádku, co pro to mám udělat?

V tom případě stačí, aby si kterýkoliv člen posádky uzavřel pojištění storna a celá posádka cestovní pojištění.

Je onemocnění COVID-19 již v základním rozsahu pojištění storna?

Ano, pojištění storna vás již v základu kryje pro případ onemocnění nemocí COVID-19, a to i pro případ, že onemocní někdo z vašich příbuzných a vy kvůli tomu nebudete moct vycestovat.

Kryje Boatsafe cestovní pojištění také náklady spojené s prodloužením pobytu z důvodu nucené karantény?

Ano, ale jenom v případě, že si v rámci Boatsafe cestovního pojištění sjednáte i pojištění storna. Pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu, v tom případě uhradíme navíc karanténu nařízenou místním lékařem či hygienikem – tj. ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80 % nákladů, maximálně však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Můžu si pojistit pouze svůj podíl na ceně plavby nebo místo na plavbě s profesionálním skipperem?

Ano, nově si můžete pojistit i zakoupené místo na sportovní nebo kondiční plavbě nebo pouze částku, kterou vy osobně platíte kapitánovi (svůj podíl na ceně lodi). Stačí si zvolit částku v 1. kroku sjednávání pojištění.

Je možné pojistit si v rámci pojištění storna pouze zálohu za pronájem?

Ne, není možné si pojistit pouze zálohu za pronájem plavidla. Pojistné se počítá z celkové ceny pronájmu, a proto je potřeba si uzavřít pojištění s limitem plnění ve výši ceny pronájmu (případně další nákladů spojených s pronájmem).