Novinka

Pojištění odpovědnosti skippera a posádky

Ideálně doplňuje pojištění kauce a kryje vás a posádku i při hrubé nedbalosti. Třeba když způsobíte újmu posádce, škodu na životním prostředí nebo škodu na lodi, kterou pojišťovna odmítne krýt.

Spočítat pojištění

Hlavní výhody pro jachtaře

Hrubá nedbalost

Kryje škody, které nejsou likvidní z havarijního či zákonného pojištění plavidla.

Újma posádce

Pojistíme vás proti zranění vaší posádky v důsledku chyby kapitána.

Újma pronajímateli

Nárok pronajímatele na náhradu škody kvůli nemožnosti pronajmout loď.

Tím to nekončí

Základní balíček dále pokrývá odpovědnost za újmu spojenou s

 • provozem pomocného člunu
 • provozem vodních sportů
 • životním prostředím
 • nemajetkovou újmou posádce a další

Víte, že ...

 • ... pojištění odpovědnosti lze sjednat i na celý rok?
 • ... pojištění hrubé nedbalosti je kryto až do výše 200 000 eur?
 • ... pojištění odpovědnosti je platné pro oblast Evropy včetně Kanárských ostrovů, ostrova Madeira, Azorských ostrovů a Islandu?
 • ... pojištění odpovědnosti si můžete sjednat i na regatu, a to i v celoroční variantě Profík?
Více informací

Jak to funguje

 • 1
  Sestavíte si pojištění na míru
  Vyberete si pojištění, které zrovna potřebujete. Začnete třeba cestovním pojištěním včetně storna.
 • 2
  Sjednáte a zaplatíte jednoduše online
  Nastíníte nám své plány, vyberete si z nabízených variant a zaplatíte. To vše během pěti minut.
 • 3
  A je hotovo, můžete v klidu vyrazit za dobrodružstvím
  Pojistnou smlouvu uložíme do vašeho účtu, kde si před vyplutím můžete dodatečně sjednat další druhy pojištění nebo jednorázově navýšit kauci.
  Spočítat pojištění

Časté dotazy

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Kde všude platí Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera?

Boatsafe pojištění odpovědnosti skippera je platné pro oblast Evropy včetně Kanárských ostrovů, ostrova Madeira, Azorských ostrovů, Islandu, Turecka a Černého moře.

Nahrazuje pojištění odpovědnosti skippera běžné pojištění plavidla?

Nikoliv. Pojištění odpovědnosti skippera se ve vztahu k plavidlu a jeho provozu vztahuje tehdy, selže-li z důvodu vaší hrubé nedbalosti běžné pojištění plavidla sjednané jeho pronajímatelem.

Co je hrubá nedbalost?

Hrubá nedbalost je definována jako vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou. Takové chování zpravidla vede k tomu, že pronajímatel plavidla není schopen uplatnit škodu z havarijního či odpovědnostního pojištění plavidla.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti skippera na případ, kdy jeden člen posádky způsobí zranění druhému?

Ano, za předpokladu že se nejedná o osoby blízké.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je fyzická osoba, která je s pojištěným v poměru rodinném či obdobném a žije s pojištěným ve společné domácnosti (osoba blízká pojištěnému); rovněž se jedná o fyzickou osobu, která je v poměru rodinném či obdobném k osobě blízké pojištěnému a žije s pojištěným a osobou blízkou pojištěnému ve společné domácnosti.

Jaký je rozdíl mezi běžným (rekreačním) jachtařem a profíkem?

Běžný jachtař jezdí bez nároku na honorář, zatímco profík jezdí za úplatu.

Co znamená nemajetková újma?

Za nemajetkovou újmu považuje zákon např. ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy pozůstalých, náklady pohřbu, peněžité dávky aj.

Jaké vodní sporty mohu provozovat s Boatsafe pojištěním odpovědnosti?

Za vodní sporty považujeme vodní lyže a další předměty určené výrobcem k tažení za plavidlem, subwing, standup paddleboard, mořské kajaky, kiteboarding, surf a jetsurf.

Můžu si jako profesionální skipper sjednat celoroční pojištění pro rekreačního jachtaře?

Nikoliv. Takové pojištění by bylo považované za neplatné.

Jaké varianty pojištění odpovědnosti skippera si mohu vybrat?

1. Základní variantou je Dovolená - jednorázové pojištění odpovědnosti pro rekreační jachtaře. Pokud vyplouváte jednou ročně, je tato varianta přesně pro vás.

2. Pro jachtaře, kteří vyplouvají alespoň dvakrát ročně, se hodí výhodnější celoroční varianta Jachtař. Vyplatí se už od 2 plaveb ročně.

3. Pro závodníky máme variantu Regata - jednorázové pojištění odpovědnosti, které platí i na závodech.

4. A pokud kombinujete plavby za úplatu, dovolené i závody, doporučujeme nejkomplexnější pojištění odpovědnosti Profík - celoroční pojištění, které zahrnuje varianty Jachtař a Regata. S jednou pojistkou tak můžete během roku vyrazit na dovolenou, na regatu i na plavbu s klienty a máte vždy krytá záda.