Novinka

Cestovní pojištění pro jachtaře

Postará se o vás nad rámec běžného pojištění. Kryje jachting i vodní sporty s garancí zásahu do 200 NM při ohrožení zdraví a léčebné výlohy až do 100 milionů Kč. Vyladěné na míru pro rekreační i profi jachtaře.

Spočítat pojištění

Hlavní výhody pro jachtaře

Asistenční služby

Při ohrožení zdraví či života garantujeme zásah až do 200 námořních mil od pobřeží.

Vodní sporty

Kryjeme všechny myslitelné vodní sporty, jako windsurfing, kiting, vodní lyže aj.

Právní ochrana

V případě sporu spojeného s provozem lodě vám zajistíme právní pomoc.

Tím to nekončí

Základní balíček dále pokrývá

 • léčebné výlohy (včetně COVID-19)
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění osobních věcí a elektroniky
 • úrazové pojištění

Víte, že ...

 • ... si k cestovnímu pojištění jako bonus můžete sjednat revoluční pojištění storna?
 • ... součástí pojištění jsou i náklady na náhradu ztracených cestovních dokladů?
 • ... si u nás můžete sjednat i celoroční smlouvu?
 • ... naše pojištění vás kryje i při aktivitách nebo sportech, které se netýkají jachtingu?
Více informací

Jak funguje cestovní pojištění a pojištění storna?

Na časové ose přehledně zobrazujeme modelový příklad lhůty pro sjednání a platnosti pojištění storna a navazujícího cestovního pojištění.

1. 10. 2020Datum úhrady nájemného nebo první splátky
Lhůta na sjednání pojištění storna

1. 10. – 31. 10. 2020

Pojištění storna musí být uzavřené nejpozději do 30 dní od data zaplacení nájemného nebo první splátky a uzavírá se vždy na celkovou cenu pronájmu.

31. 10. 2020Poslední den pro sjednání pojištění storna
Platnost pojištění storna

1. 11. – 1. 7. 2021

Kryje pro případ:

 • nemoci (včetně COVID-19), úrazu nebo smrti pojištěné osoby a jeho příbuzných
 • ztráty zaměstnání

Možné připojistit:

 • úpadek charteru
 • COVID - úřední rozhodnutí pro případ zavřených hranic, osobní karantény nebo přesunu cílové země mezi rizikovější
1. 7. 2021Datum odjezdu na loď do cílové destinace
3. 7. 2021Datum vyplutí (před vyplutím si sjednejte pojištění kauce a další naše produkty)
Platnost cestovního pojištění

1. 7. – 14. 7. 2021

Obsahuje mimo jiné:

 • léčebné výlohy (včetně COVID-19) do plného limitu i v nejrizikovějších zónách
 • asistenční služby v případě ohrožení zdraví či života
 • vodní sporty
 • právní ochranu
14. 7. 2021Datum předpokládaného návratu domů

Od 14. 7. 2021

1. varianta: jedete domů => cestovní pojištění zaniká návratem do ČR
2. varianta: jste COVID pozitivní => nastupujete do nucené karantény

a) cestovní pojištění se zdarma prodlužuje až do návratu do ČR

b) v případě, že jste si sjednali cestovní pojištění včetně pojištění storna, uhradíme vám 80 % nákladů na náhradní ubytování, stravné a návrat do ČR, to vše do výše ceny pronájmu lodě

Časté dotazy

Kde najdu pojistné podmínky, kterými se Boatsafe cestovní pojištění řídí?

Pojistné podmínky ke všem našim produktům najdete ke stažení zde.

Jaká je územní platnost Boatsafe cestovního pojištění?

Boatsafe cestovní pojištění lze sjednat v rámci Evropy i pro celý svět.

Je onemocnění nemocí COVID-19 kryté v rámci cestovního pojištění?

Ano, cestovní pojištění vás kryje i pro případ onemocnění nemocí COVID-19. Kryjeme léčebné výlohy až do plného limitu (10 mil. Kč), a to i v zemích zařazených do nejrizikovější kategorie (tmavě červené).

Kde najdu sazebník a pojistné limity pro Boatsafe cestovní pojištění?

Sazebník i pojistné limity k Boatsafe cestovnímu pojištění najdete ke stažení zde.

Proč bych si měl sjednávat cestovní pojištění, když už mám cestovní pojištění na své platební kartě?

Protože Boatsafe cestovní pojištění je určeno speciálně pro jachtaře a kryje vás nad rámec běžného cestovního pojištění. Součástí pojištění je mimo jiné v případě ohrožení na zdraví či životě zásah asistenční služby až do 200 námořních mil od pobřeží, právní ochrana v případě sporu spojeného s provozem lodě a provozování vodních sportů.

Když si sjednám Boatsafe cestovní pojištění na celý rok, můžu ho využít i během dovolené, která se netýká jachtingu?

Ano, naše cestovní pojištění vás kryje i při aktivitách nebo sportech, které se netýkají jachtingu. Můžete ho využít i během zimní dovolené na horách nebo poznávacích zájezdů v zahraničí.

Kde najdu seznam činností a sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje?

Seznam všech činností a sportů najdete ke stažení zde. Boatsafe cestovní pojištění se vztahuje nejen na sporty a činnosti bez nutnosti připojištění, ale zahrnuje i nebezpečné sporty včetně jetsurfu a kitingu.

Kryje mě Boatsafe cestovní pojištění i pro případ, kdybych se kvůli pozitivnímu testu nemohl vrátit zpátky domů?

Ano, v základním Boatsafe cestovním pojištění:
• se všem osobám, které mají sjednané cestovní pojištění, automaticky ZDARMA toto pojištění prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tj. dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě) a dále
• je léčba osoby trpící příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou) hrazena nad rámec pojistných podmínek (to platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí).

Kryje Boatsafe cestovní pojištění také náklady spojené s prodloužením pobytu z důvodu nucené karantény?

Ano, ale jenom v případě, že si v rámci Boatsafe cestovního pojištění sjednáte i pojištění storna. Pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu, v tom případě uhradíme navíc karanténu nařízenou místním lékařem či hygienikem – tj. ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80 % nákladů, maximálně však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.