Tragédie na katamaránu v La Caletta. Jak to doopravdy bylo?

Autor: Redakce 30.10.2023 Článek
Vážný úraz, který se stal české posádce na Sardinii, hýbal v srpnu sociálními sítěmi i celou jachtařskou komunitou. Kolovalo hned několik zaručených verzí. Skipper teď s námi zcela otevřeně popisuje celý příběh. Aby sloužil jako poučení pro všechny.
Tragédie na katamaránu v La Caletta. Jak to doopravdy bylo?

Boatsafe se dlouhodobě věnuje prevenci nehod a bezpečné plavbě, proto jsme oslovili skippera, aby poskytl co nejpodrobnější popis celé události se všemi detaily. Připojili jsme i reflexi chyb a pohled Boatsafe. Věříme, že pravdivé vylíčení všech událostí bez spekulací pomůže podobným tragédiím nejlépe předejít.

Cílem není nikoho soudit, pokládáme spolu se skipperem za důležité poskytnout systematický rozbor chyb a návod, jak postupovat bezpečně. Sdílením svých nehod, i s rizikem odsuzujících reakcí okolí, totiž poskytujete méně zkušeným skipperům tu nejlepší jachtařskou školu. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Osudová plavba očima skippera

V srpnu 2023 jsem vyrazil na plavbu na katamaránu Lagoon 400 Laura na Sardinii. S posádkou kamarádů, se kterou jsem několikrát plul. Asi i proto, že šlo o několikátou plavbu, jsem při briefingu dával menší důraz na důkladnější trénink.

Počasí, které tou dobou panovalo na Sardinii, bylo velmi divoké. Chtěl jsem se schovat v přístavu La Caletta, ještě v neděli večer jsem se pokoušel marinu kontaktovat a domluvit na další den rezervaci. Zkoušel jsem telefon, VHF, nikde jsem ale odpověď nedostal. Rozhodl jsem se, že i přesto popluju druhý den do přístavu bez ohlášení a vyřeším to na místě.

V pondělí 28. srpna jsem tedy vyrazil směr La Caletta. Během plavby nám foukal vítr cca 30 kt, poryvy i přes 40 kt. Přidaly se i velké vlny, odhadem až 2 metry. Značně to znepříjemňovalo plavbu a posádce začalo být nevolno. Před přístavem jsem dal posádce pokyn, aby vyvěsila fendry.

Bylo mi jasné, že místo najdu spíše jen náhodou...

Když jsem ale vplouval do přístavu, bylo mi jasné, že místo najdu spíše jen náhodou. Přístav byl dobře krytý před větrem i vlnami, ale přesto se i tam objevovaly značné poryvy větru kolem 25 kt. Proplul jsem skoro až na konec, kde jsem míjel českou loď La Grace, která stála podélně na vnitřní straně vlnolamu. Na protější straně La Grace jsem našel volné místo na poslední pozici v bazénu mariny.

Obrátil jsem tedy katamarán a začal jsem s ním trochu svižněji couvat. Vítr mi foukal od pevniny na moře, takže místo bylo náchylné na boční vítr, který se mi opíral o pravobok. V ten moment jsem se začal poohlížet po správě mariny, ale ta nebyla nikde v dohledu.

Zároveň jsem rozděloval pokyny, kdo a co má dělat při přístavním manévru a vyvazování lodě. Na pravé zadní vyvazovací lano jsem pověřil Jirku. Na levé lano (“za kormidlem”) jsem pověřil Hynka, na mooring Roberta. Protože na mole nebyl nikdo, kdo by nám asistoval a pomohl uvázat lana za pacholata, určil jsem na tuto pozici Slávka.

Přicouval jsem blíže k molu, abych mohl Slávka vysadit na molo. Jakmile vyskočil na molo, objevila se i správa přístavu. Už od prvního kontaktu na mě kombinací italštiny a angličtiny pořvával, že tu nemám co dělat, že to tu je rezervované a ať odpluji pryč.

To už ale Jirka (později zraněný) házel Slávkovi lano na břeh, stál při tom na plováku. Během celého manévru byl vítr nestálý, takže jsem stále manévroval motory, abych zůstal co nejvíce na místě.

Během toho na mě stále Ital řval, ať jedu pryč. Snažil jsem se s ním dohodnout, že venku je silný vítr a velké vlny, posádce není dobře a já se potřebuji schovat. Zkrátka, že nemám kam jít.

Slávkovi jsem ale nakonec dal pokyn, aby hodil návětrné lano zpět a vrátil se na loď, že se znovu přiblížím a naberu ho. Zahájil jsem tedy znovu manévr, abych byl připravený na Slávkovo nalodění. Slávek odhodil lano a domníval se, že ho někdo z posádky vytáhne na loď.

O pravý plovák a lano, které mělo být hozené Slávkem zpět na loď, jsem se již nestaral a soustředil se hlavně na situaci za mými zády na levém plováku a na to, abych Slávka nabral v pořádku zpět na loď.

Přineste nůž a přeřežte lana, musíme ho dostat ven!

Lano ale skončilo částečně ve vodě, odkud ho nikdo nevytáhl (což jsem nevěděl). Zároveň se zvedal velký poryv větru, právě když Slávek skákal zpět na loď. Loď byla v tu chvíli v šikmé pozici a já měl strach z možné kolize zádě s molem.

Proto jsem hned, jak byl Slávek zpátky na lodi, přidal dopředný chod. Bohužel jsem při tom, jak jsem už zmínil, úplně opomenul situaci na druhém (pravém) plováku. A protože pravý lodní šroub (propeler) je od zádě katamaránu vzdálený ani ne půl metru, lano se do něj částečně namotalo.

Celou vážnou situaci, ke které tam došlo, mi později popsal člen posádky:

“Jirka už při házení lana Slávkovi nešťastně uklouzl. Držel se konce lana, které bylo uvázané na lodi, takže měl ve vodě ponořený v podstatě jen zadek. Nechtěl se ponořit celý, protože měl v kapse řadu osobních věcí a doufal, že se mu podaří vyhoupnout se zpět na palubu.

Já jsem se mu snažil pomoct se vytáhnout přes bok lodi zpět, ale vše bylo příliš kluzké, nešlo ho pořádně chytit. Posunul se tedy k zadní části lodi, aby vylezl.

V tu chvíli už byl ve vodě celou spodní polovinou těla. Do nohou se mu zamotalo lano, které Slávek pustil, když nastupoval zpět na loď a vytvořilo smyčku kolem nohy.

Volný konec lana se pak dostal do propeleru, který ho namotal a tím Jirku přitáhl pod loď. V tu chvíli Jirka vykřikl: AU…”

Celý tento chaos, od uvolněného lana přes dohadování při manévrování až po nabrání Slávka na loď, probíhal v podstatě souběžně, v rámci desítek sekund. Když jsem za kormidlem slyšel dost výrazně slovo AU, rozhlédl jsem se po lodi a uviděl Jirku ve vodě. Pravý motor už nebyl v chodu. Posádce jsem nařídil: “Přineste nůž a přeřežte lana, musíme ho dostat ven!”

Dva lidé z mé posádky hned skočili do vody a začali řezat lana, drželi se přitom lodě. Vítr mě stále snášel a já manévroval už jen levým motorem. V ten moment mi začalo všechno docházet, co se pod vodou stalo, a já začal propadat panice.

Propeler u katamaránu

Lodní šrouby jsou u katamaránu umístěné velmi blízko boku lodě (narozdíl od plachetnice, kde je daleko od boku lodě za kýlem)

Během mého splouvání z místa v podstatě přímo do trupu La Grace na mě posádka La Grace i posádka polského katamaránu, který stál vedle, volali, ať vyhodím kotvu. Zprvu jim vůbec nedošlo, že mám člověka pod lodí a další dva lidi u něj, byli v zákrytu.

Začali jsme na ně křičet, ať volají sanitku a jim došlo, co se děje. La Grace volala ambulanci a z polského katamaránu nám jel na pomoc kapitán spolu s jedním členem posádky na dinghy.

Podařilo se nám Jirku vyprostit z lan, poté ho moje posádka s pomocí té polské naložila na jejich dinghy, který se hned rozjel ke břehu, kam již také přijížděla ambulance.

Celou situaci později popsal člen posádky La Grace pro portál Krása jachtingu:

“Katamarán se mezitím nebezpečně blížil betonovému molu. La Grace přestala spouštět motorový člun, protože Poláci mezitím vyprostili postiženého z vody a část kadetů La Grace zajistila vyvázání katamaránu k břehu.

Dinghy odjíždí k vjezdu do vody v přístavu a kadetka La Grace poskytuje první pomoc. Kapitán La Grace volá vysílačkou do mariny, ať pošlou sanitku, já volám italskou 112, kde nikdo neumí anglicky a za pomoci Google translatoru se konečně dočkávám nějaké odpovědi. Asi na šestý pokus mi dají někoho anglicky mluvícího, během pár minut přijíždí dvě sanitky, jedna od „nás“, jedna z mariny. Do 30 minut přistává vrtulník.”

Další členové mé posádky se z vody nalodili zpět na loď a já, již jen s pomocí levého motoru, dosplouval k vnitřní straně vlnolamu, kde jsme se fendry podélně opřel o molo. Bylo to kousek dál za La Grace, která mi pomohla se přivázat.

Kamarád Jirka byl z přístavu transportován vrtulníkem do nemocnice v Cagliari. Tam se lékaři rozhodli na základě stavu rány amputovat levou dolní končetinu od lýtka dolů. Zároveň mu lékaři sdělili, že bude schopný chodit s protézou.

Na základě verdiktu lékařů jsme byli nucení opustit loď, ta byla dočasně zabavena, a podstoupit vyšetřování. To mělo trvat 2 dny, ale táhne se stále a já ze strany italské prokuratury doposud nemám žádné nové informace.

Přístav La Caletta

Přístav La Caletta

Poučení skippera - jaké chyby se staly a jak podobné tragédii můžu předejít?

Jachting je nádherná věc, ale je třeba si uvědomit to obrovské riziko, které od okamžiku vstupu na loď jako skipper neseme. Situace na moři se může v sekundě otočit z ráje v noční můru.

Proto je rozhodně důležité nikdy nepodceňovat preventivní opatření. Já sám si odnáším z této vážné situace řadu poučení, o které bych se rád otevřeně podělil:

Proškolení posádky. I když už s vámi posádka plula, nevynechávejte základní dovednosti: kde jsou jaká lana a na co jsou určená, jak se vážou uzly, kde jsou na lodi vesty a jak je používat, kde se zavírá plyn... Opakování je matka moudrosti.

Rozdělení úkolů posádce. Ihned po nalodění pověřit osoby jasně danými úkoly, které budou při plavbě vykonávat při manévrech. Tyto osoby je nutné proškolit důkladně, vysvětlit jim jejich práci a ideálně si vše vyzkoušet "na nečisto" v bezpečných podmínkách spolu s vámi. Není problém pak dotyčné prostřídat, ale vždy s novým důkladným proškolením.

Dost času na přípravu manévru. V průběhu plavby před každým manévrem všem vysvětlit, co se bude dít, jaký bude mít manévr průběh, zopakovat úkoly a dát jim dostatek času na přípravu.

Vedení lodního deníku. V deníku pak najdete i zápis o proškolení posádky, o provedení brífinku, trase i počasí. To vám mimo jiné může posloužit i při sepisování událostí v případě nehody.

Klid. Skipper za loď i posádku plně odpovídá. Zásadní je proto řešit všechny situace v klidu. Stres a chaos na moře opravdu nepatří.

To, co řekne skipper, je svaté. Toto pravidlo je důležité na lodi zavést –⁠ zejména, když se plavíte s kamarády. Z vlastní zkušenosti vím, že kamarádi někdy berou vaše slova na lehkou váhu, a to se na moři může obrovsky vymstít.

Pojištění odpovědnosti skippera. Při pojištění kauce rozhodně neváhat a přidat i pojištění odpovědnosti skippera. Když se něco stane, nebudete se topit v papírech a hlavně strachu, že po vás bude zraněný nebo charterová společnost vymáhat peníze, které vám nikdo nevrátí.

Vyhledat pomoc konzulátu. Když se vám stane něco vážného a ocitnete se na kapitanátu, policii či nemocnici, kde vám předloží dokumenty v jejich mateřském jazyce, nic nepodepisujte. Vždy vyhledejte pomoc konzulátu, který vám bude nápomocný. Máte například nárok na tlumočníka, a to je rozhodně dobré využít.

Katamarán

Skipper nese obrovskou odpovědnost a situace na moři se může v sekundě otočit z ráje v noční můru

Jména členů posádky i skippera byla s ohledem na citlivou situaci změněna (redakce jejich identitu zná).

A jaké poučení přidává Boatsafe

Ke skipperově reflexi připojujeme i my pravidla, která po rozboru všech příčin a následků této nehody pokládáme za opravdu klíčová. Připojujeme k nim proto konkrétní doporučení pro skippera i posádku.

Lana pod 100% kontrolou

Skipper: Nikdy nepřidávejte při odjíždění od mola plyn, dokud nejsou vyvazovací lana zpět na lodi a nemáte to potvrzené od lidí, kteří je mají na starosti. To je nutné opakovat posádce stále dokola a vyžadovat to.

Posádka: Nikdy neházejte lano na břeh nebo zpět na loď bez pokynu skippera a hlavně bez ujištění, že ho tam někdo bude mít pod kontrolou. Všechna lana pečlivě uklízejte a zabezpečte, pokud s nimi nepracujete. A pokud s nimi ještě pracovat budete, připravte je tak, aby nepřekážela, nešlapalo se po nich a byla připravená k okamžitému použití. Namotání vlastního lana je velmi častou příčinou nehod.

Hlásit včas MOB

Posádka nedala skipperovi jasně najevo, že na zádi je člověk částečně ve vodě, což pokládáme za hlavní příčinu nehody. O pádu člověka do vody musí skipper vědět ihned, aby mohl reagovat (zde by nepoužíval pravý motor a zkoordinoval by co nejrychlejší vytažení člověka na zádi z vody). Popsaný pokus o vytažení mohl navíc vést k tomu, že ve vodě mohl skončit někdo další (při plavbě ve velkých vlnách je celá paluba mokrá, zasolená a kluzká).

Skipper: Na katamaránu je situace složitější, a z toho plyne ještě další poučení pro skippera, které musí přenést na posádku. Je nutné, aby instruoval lidi na zádi, že ho MUSÍ informovat o všem, co se tam děje a co by měl vědět. Protože lidi na zádi jsou jeho očima a MUSÍ si plně uvědomovat tuto svou odpovědnost.

Posádka: Pokud spadnete do vody během přistávání, plavte okamžitě od lodi a křičte, aby o vás kormidelník věděl. Nehleďte na telefon nebo kameru v kapse. Zdraví je důležitější. Až když vám dá kapitán pokyn, vraťte se k lodi. Je nutné si uvědomit, že na jednotrupé lodi má skipper pod vizuální kontrolou celou loď, na katamaránu ale nevidí na zadní plováky. Pokud ho někdo neupozorní na to, co se na zádi děje, on o tom nemůže vědět. A při přistávání, obzvláště v silném větru, je jeho pozornost upřená k tomu, aby nepoškodil loď, a není v jeho silách sledovat to, co vidět nemůže.

Nepodceňovat vývoj počasí

Svou roli mohlo hrát i určité podcenění předpovědi počasí a plánování. Delší plavba ve vlnách se podepíše na stavu posádky, která postupně dostane mořskou nemoc. A skipper, zatížený velkou odpovědností za posádku a loď, nedostatečně odpočívá a pozdě odpoledne je již unavený.

Nastává pak často situace, kdy potřebuje přistát za každou cenu, a už nedokáže chladně a rozumně zvážit všechna rizika. K většímu klidu vede i připravený záložní plán pro případ, že místo k přistání nenajdu (např. vhodná, před větrem i vlnami chráněná zátoka poblíž, kde je možné bezpečně přistát a přečkat tam noc).

Volit přiměřenou trasu a lokalitu

Plán plavby je nutné měnit a přizpůsobovat měnícím se podmínkám, zejména s méně zkušenou posádkou. Není ideální plánovat delší trasu nebo volit lokalitu, kde častěji hrozí špatné počasí či není tak snadné se schovat. A plavba kolem Sardinie mezi ty náročnější patří.

Dokončit manévr a komunikovat s marinerem

Další doporučení doplnili také zkušení jachtaři v komentářích pod článkem (děkujeme). V dané sitauci by bylo jistější manévr i přes odpor marinera dokončit a (alespoň dočasně) se vyvázat. Skipper by získal čas uklidnit situaci na palubě a hlavně se bez tlaku a s chladnou hlavou rozhodnout o dalším postupu. A po vyvázání by mohl zkusit v klidu marinera obměkčit, aby přeci jen našel nějaké volné místo (třeba i s pomocí kartonu piv či jiného "úplatku"). Při osobní domluvě na mole se vždy hledá řešení lépe. Mohl by také oslovit některou lodí, zda by se k ní mohl vyvázat bokem.

Tato nehoda zároveň potvrzuje "jachtařské pravidlo řetězení problémů" –⁠ když se stane první problém (třeba ne tak vážný), další se začnou řetězit a vedou k vážnějším problémům. Pokud by došlo k rychlému vyřešení prvního problému, další by nemusely nastat nebo by jejich řešení bylo snazší.

Katamarán

Katamarán Laura při osudné plavbě

Co se ještě může hodit

Znalost první pomoci. Kvalitní kurz první pomoci se hodí každému skipperovi i posádce. Pomoc na moři může být daleko. Důležitá je i dobře vybavená lékárnička.

Cestovní pojištění posádky. Pro jachtaře je zásadní krytí jachtingu - většina pojištění ho má jako rizikový sport ve výlukách. Pojištění Boatsafe ho spolu s dalšími vodními sporty kryje už v základu. A obsahuje i věci, za které si jinde musíte připlatit nebo je nekryjí (např. zásah vrtulníkem). Výhodou je i vysoký limit léčebných výloh, ty v případě takto vážného úrazu mohou dosáhnout astronomické výše.

Jak zlepšovat jachtařské dovednosti a předcházet nehodám?

Boatsafe se dlouhodobě věnuje prevenci nehod a bezpečné plavbě. Každou nehodu proto pečlivě mapujeme a přidáváme rady a tipy, jak podobnou situaci zvládnout lépe a beze škod. Podívejte se na náš rozcestník Nehody a ztroskotání na moři: skutečné námořní příběhy a jejich řešení.

Nebo si pusťte některou jachtařskou přednášku, v archivu jachtařské akademie jich už máme více než 20 a další přednášky zdarma pro vás připravujeme k živému vysílání.

Přečíst si můžete i další články o jachtingu a bezpečné plavbě? Pokračujte na našem jachtařském blogu!

Jste s námi a našimi službami spokojení a líbí se vám, co děláme? Budeme moc rádi za hodnocení, které pomůže i dalším jachtařům.