Různé způsoby kotvení. Vyvázání lodí a stání příď - kotva a záď - břeh nebo molo zvládnete bez potíží

Autor: Jiří Zindulka 14.10.2021 Článek
Seriál o bezpečném kotvení pokračuje! Tentokrát se můžete začíst do přehledného návodu, jak s jistotou zvládnout nejrůznější typy kotvení, samozřejmě včetně tipů a vychytávek.
Různé způsoby kotvení

V minulých dílech našeho seriálu o bezpečném kotvení jsme si ukázali jak správně zakotvit, aby kotva opravdu držela a spoustu tipů, jak řešit noční bouřku na kotvě. Tentokrát si ukážeme, jak nejlépe kotvit s vyvazováním na břeh nebo molo a také jak mohou stát vyvázané lodě bezpečně vedle sebe.

Stání více lodí na kotvě vyvázaných na sebe

Jachtař je tvor společenský a občas zkrátka chceme stát s ostatními loděmi pohromadě. Pokud chcete na kotvišti svázat více lodí dohromady, je to možné a bezpečné, pokud dodržíte pár jednoduchých pravidel.

Jak na to, aby to bylo co nejbezpečnější?

1. Jako první zakotví prostřední loď a hodí si kotvu proti větru. Najíždí další lodě a hází si kotvu trochu zešikma, do boku, aby si nedávaly kotvu přes kotvu.

2. Lodě se pak navzájem sváží, nezapomeňte samozřejmě na fendry. Důležité ale je, abyste nestáli stěžni u sebe. Aby ve vlnobití nedocházelo k zaklesnutí stěžňů nebo jejich narážení. Někdy stačí i projetí rychlejšího člunu na jinak klidné vodě. Lodě proto musí být posunuté vůči sobě, mezi stěžni by měla být vzdálenost alespoň 2 metry.

Jak toho docílit? Natáhněte si springy tak, aby se lodě nemohly dostat k sobě - ze zádě jedné lodi na příď lodě druhé. Na tento postup je ideální myslet všude, kde kotvíte na volném moři.

Vyvázané plachetnice vedle sebe

Během noci se obvykle otočí vítr několikrát kolem dokola, tak se ráno podívejte, jestli nemáte kotevní řetězy navzájem zamotané do sebe. Ideální je kontrola se šnorchlem. Pokud ano, tak si je rozmotejte. Jedna krajní loď si zařadí malý plyn dopředu a druhá krajní loď si zařadí malý plyn dozadu a řetězy pomalým otáčením na místě rozmotáte. Pozor ale na to, ať si kotevní řetěz nenamotáte do lodního šroubu.

Vyvázaná jachta na břeh

Stání příď na kotvě, záď na skály či břeh

Tento způsob kotvení se používá velmi často, obzvláště v úzkých zátokách, kam se nevejde moc lodí na kotvu, ale vejde se tam dost lodí přídí na kotvu a zádí na břeh.

Jak to nejlépe udělat:

1. Prohlédněte si zátoku v pilotu, na mapě a případně v Google Earth, abyste ještě před připlutím měli o daném místě co nejvíce informací. O hloubkách, útesech, o tom, jak tu kotva drží, o obvyklých větrech během noci a podobně. A vždy se snažte stát tak, aby vám vítr foukal od zádi, tedy od břehu. To znamená, že vás drží lana, která jdou na břeh, a kotva pouze stabilizuje, ale není namáhaná.

2. Vyberte si místo a pomalu plujte přídí ke břehu, abyste si prohlédli dno a zjistili, jak blízko ke břehu pak můžete nacouvat.

3. Pokud máte dostatek posádky, využijte je, výrazně si kotvení ulehčíte. Když jste blízko ke břehu, vysaďte do člunu dva lidi s dlouhým lanem a ukažte jim, kam mají uvázat lano. Oni odveslují na břeh, přivážou lano na vhodný kámen nebo strom a s lanem se vrátí zpět do člunu, kde na vás počkají.

Pokud byste to udělali tak, jak bývá zvykem, tzn. nejprve hodili kotvu, nacouvali ke břehu a teprve pak vysadili lidi do člunu, zažijete klasické divadlo. Budete se snažit zoufale držet na motor záď proti větru s přídí na kotvě, budete hulákat na břeh pokyny, jak to mají správně udělat, budete svědkem toho, jak nejde uvázat dračák a jak lidé padají ze skály do moře, protože spěchají... To vše si můžete ušetřit :-).

4. Odplujte dostatečně daleko od břehu, začněte spouštět kotvu a pomalu couvejte ke břehu. Při tomto způsobu stání nedáváte řetězu 3 až 5násobek hloubky, ale vysypte skoro vše, co máte. Musíte si ale dát pozor na to, aby vám řetěz nedošel ještě dříve, než se přiblížíte ke břehu. Couváte tedy, vypouštíte řetěz a blížíte se ke břehu. V tomto okamžiku odrazí od břehu člun s lanem a veslují k vaší zádi a lano vám podávají. Vy si lano chytnete a napnete.

5. Pak pošlete člun s druhým lanem na břeh, které se přiváže na druhou stranu od lodi. Následně dotáhnete lana a doberete kotvu, aby byl řetěz napnutý tak, že už ho vrátek dál nemůže utáhnout, abyste měli jistotu, že kotva dobře drží.

TIP Kotvu si můžete mírně vypustit už při zahájení couvání. Ve chvíli, kdy dáte kotevníkovi pokyn, bude kotva ihned padat ke dnu.

6. Zajistěte kotevní řetěz lanem a pak řetěz trochu povolte, aby přes kotevní kladku šlo napnuté lano.

7. Pokud budete stát více lodí bočně vede sebe, opět si dejte pozor na to, abyste byli posunutí tak, abyste se nemohli srazit stěžni.

8. Je-li v zátoce hodně lodí, jsou-li na dně skály anebo kotvíte-li na hloubce, do které se nedokážete potopit, je dobré si na kotvu ještě před zakotvením připevnit kotevní bóji na přiměřeně dlouhém laně (nemáte-li kotevní bóji, použijte fendr).

Jachta uvázaná na břeh zádí

Pokud v noci přijde silný vítr z boku, nemusí kotva sílu způsobenou větrem do boku lodi vydržet a může začít popojíždět. Zkuste ji vrátkem trochu popotáhnout, jestli se zasekne a zároveň si nahoďte motor a můžete si pomoci motorem držet loď. Lana na břeh vás udrží, a tak můžete dát větší plyn, abyste odlehčili kotvě, a takto s motorem vydržet, než vítr zeslábne.

Opět si vždy zkontrolujte, že vám nejde do vody žádné lano a lano od člunu si zkraťte na minimum, abyste nenamotali lano k dinghy. Pokud by vám kotva přesto nedržela a ujížděla, odvažte lana a zůstaňte stát v zátoce pouze na kotvě (pokud je tam pro stání na kotvě dostatek místa). A když vítr zeslábne, vraťte se zpět.

Stání v přístavu přídí na kotvě a zádí na molo

Tento způsob je velice častý v Řecku. Je to takřka jediný způsob stání, protože mariny nebo přístavy s mooringy tam téměř nejsou. Nemusíte se tohoto způsobu stání bát, je ale nutné respektovat základní, stále se opakující pravidla.

Stání zádí u mola a přídí na kotvě

1. Prostudujte si přístav ze všech dostupných zdrojů – pilot, mapy, Google Earth. Hlavně si zjistěte, jaké jsou hloubky u mola a jak kotva drží.

2. Dopředu si připravte loď na přistání. Polovinu fendrů si přivažte na jeden bok a druhou polovinu fendrů na druhý bok. Jelikož budete stát mezi loděmi, fendry jsou přivázané těsně pod úrovní paluby (záleží na velikosti vaší lodi). Na záď si připevněte záďový fendr. Člun si přivažte na bok tak, aby při couvání šel až k přídi. Na záď si připravte dvě vyvazovací lana k hození na břeh (jeden konec lana na vazák, lano provlékněte pod zadním košem). Připravte si kotvu, zapněte kotevní vrátek, otevřete kotevní studánku, kotvu vyklopte, aby byla připravena k okamžitému vypuštění.

TIP Doporučuji si na kotvu nainstalovat kotevní bóji s přiměřeně dlouhým lanem.

3. Seznamte posádku s tím, jaké budou její úkoly, aby každý věděl, co bude dělat. A ujistěte se, že je to všem jasné.

4. Po připlutí do přístavu si vyberte vhodné místo, začněte couvat z dostatečné vzdálenosti tak, abyste nekřížili linii kotevního řetězu žádné z lodí, u kterých budete stát, a dostatečně daleko od břehu mola začněte vypouštět kotvu. Opět zde neplatí, že vypouštíte 3 až 5násobek hloubky. Vypusťte takřka vše, co máte.

5. Rychlost couvání nemusí být moc velká, pokud vám nefouká silný boční vítr. Couvejte pouze tak rychle, aby loď manévrovala a abyste necouvali rychleji, než se stačí spouštět kotevní řetěz. Každé zastavení způsobené tím, že jedete rychleji, nežli se vám odvíjí kotevní řetěz, vás rozhodí a vychýlí ze směru. Kotvu nechte spouštět, dokud neřeknete dost. A dost řekněte, až když budete zádí u mola. Jakmile se zasunute mezi lodě, tak už jste v pohodě a máte na všechno času dost.

6. Nejprve si chyťte zadní návětrné lano, pak závětrné. A teprve, když máte dotažená zadní lana, dotahujte kotvu tak, abyste měli jistotu, že vám kotva opravdu drží.

7. Zajistěte si kotevním řetěz lanem a lehce si povolte řetěz.

8. Dbejte na to, abyste svým stěžněm nebyli na úrovni stěžňů sousedních lodí. Pokud v pilotu píšou, že se v přístavu otáčí trajekt anebo z jiného důvodu hrozí vlnobití, stůjte od mola tak daleko, jak je to možné. A na noc si zvedněte badenplato, případně si ještě povolte lana a dotáhněte kotvu, abyste byli zádí dál od mola.

Lodě v přístavu

Dávejte si pozor na možné zaklesnutí stěžňů

Odplutí z přístavu

1. Nastartujte motor tak 5 minut před plánovaným odplutím a na větší plyn ho nechte běžet, aby oživil akumulátory. To platí v přístavu, kde nejste připojeni k elektrice.

2. Ukliďte si elektrický kabel a hadici na vodu, pokud je máte natažené na břeh:-)

3. Uvolněte nejprve závětrné zadní lano a stáhněte ho ze břehu na loď. Na návětrném lanu si zkontrolujte, že na něm není žádný uzel, který by se mohl zaseknout v kruhu na břehu. Začněte si stahovat zadní lano a vpřed se nechte táhnout pouze silou kotevního řetězu. Hlídejte si zadní lano a buďte připravení zastavit loď, pokud by se lano zaseklo na břehu v kruhu nebo z jiného důvodu.

4. Jakmile je lano ze břehu pryč, soustřeďte se na to, abyste pluli přímo vpřed a hlídejte si linie řetězů sousedních lodí. A neplujte moc rychle, abyste nepřejížděli svůj kotevní řetěz. V závěrečné fázi vytahování řetězu je nutné si hlídat, abyste nekřížili linii kotevních řetězů sousedních lodí. Protože když popotáhnete kotvu po dně před nadzvednutím, může se zachytit za řetěz sousední lodi a začít ho zvedat ze dna.

5. Když máte kotvu pod lodí, máte vyhráno. Teď už si ji jenom při plavbě na zpátečku očistěte a vytáhněte ji na palubu.

Řetězy od lodi

Pozor i na zachycení sousední kotvy

Pokud byste se při kotvení dostali do potíží, odřeli gelcoat nebo kotvu museli odhodit, tak se můžete spolehnout na pojištění kauce. Povrchové i hloubkové poškození povrchu plavidla nebo utopenou kotvu či řetěz totiž kryjeme.

Přečíst si teď můžete i článek o tom, jak si poradit s vytažením cizí kotvy.

Článek doprovází zářijovou přednášku Jak na bezpečné kotvení, která je součástí seriálu našich přednášek zdarma. Zajímají vás další přednášky o bezpečné plavbě? Sledujte jachtařský blog, kde pravidelně přednášky vypisujeme. Těšíme se na vás!